کلید های نجات (2)

کلیدهای نجات (دعاهای امام جواد علیه السلام)

 این کتاب شامل 10 دعا از امام جواد علیه السلام می باشد که به عنوان «أدعیة الوسائل إلی المسائل» معروف است.
قطع: جیبی
سال نشر: 1389
تعداد صفحات: 48

بخش‌ها:
محصولات