دعاهای رفع بلا

منتخبی از دعاهای دفع بلا + دعای علوی مصری

این کتابچه در دو بخش تنظیم شده است:
در بخش اوّل روایات امر به دعا هنگام نزول بلا ذکر شده است و در بخش دوم برخی از دعاهای دفع بلا آمده است.
قطع: رقعی
سال نشر: 1388
تعداد صفحات: 96

بخش‌ها:
محصولات