چهل دعای عظیم الشأن

این کتاب در بر دارنده 40 دعای عظیم الشأن از چهارده معصوم علیهم السلام است که برای برآورده شدن حاجت بسیار مفید و مؤثر می‌باشد.

دریافت کتاب

 چهل دعای عظیم الشأن
بخش‌ها:
منشورات ـ کتب ادعیه و زیارات