دعاهای شفابخش

مجموعه ادعیه شفابخش که از روایات ائمه معصومین جمع آوری گشته است.

این کتاب با عنوان کامل ترین مجموعه در زمینه دعاهای معصومین علیهم السلام برای شفای امراض جسمی و روحی می باشد.

دریافت کتاب

 RuhollahMahmoudi-13  شفا بخش
بخش‌ها:
منشورات ـ کتب ادعیه و زیارات