تفصیل ادعیة الحج

کتابی در تفصیل ادعیه الحج که به زبان عربی و در 288 صفحه توسط بنیاد دعا گردآوری گشته است.

این کتاب به صورت کامل مناسک حج و دعاهای وارده در هر عمل را به صورت جداگانه و بسیار مستند آورده است.

این کتاب در چاپ خانه دارالولاء بیروت به چاپ رسید.

دریافت کتاب

بخش‌ها:
منشورات ـ کتب ادعیه و زیارات