سررسید نیایش‌نامه

اوّلین سالنامه بنیاد بین المللی دعا
گذری در کوچه پس کوچه‌های دعا ـ سالنامه 1395
برخی از مزایای محتوای سالنامه
بیان 150 روایت معتبر پیرامون فوائد، آداب و آثار دعا، ذکر و مناجات، همراه با ذکر منابع در صدر صفحات


متن کامل 52 دعای مأثوره از 14 معصوم (علیهم السلام) در صفحات مربوط به روز جمعه پیرامون موضوعات گوناگونی همچون رفع هم همّ و غم، مناجات، آداب و...
پیوست دعایی: بخش پایانی شامل 74 دعای مهم همراه با ترجمه می‌باشد که بسیاری از آنها در کتاب شریف «مفاتیح الجنان» موجود نیست و با توجه به اهمیّت آن در 9 فصل به شرح ذیل تنظیم گردیده است.
1ـ دعاهای عظیم الشأن 2ـ آداب 3ـ رفع گرفتاری 4ـ تعقیبات نماز 5ـ طول روز 6ـ روزهای هفته 7ـ مناسبت‌های گوناگون در ماه‌های قمری 8ـ زیارت 9ـ خاتمه

بخش‌ها:
محصولات ـ کتب ادعیه و زیارات