ادعیه السرّ

دعاهای اعطایی به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در شب معراج
این مجموعه شامل 32 دعا می باشد که در شب معراج از جانب خداوند متعال برای موضوعات مختلف به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اعطا شده است. سند این ادعیه به صورت کامل در ابتدای کتاب نیز آمده است.

 doa-ser دعاهای اعطائی به پیامبر اکرم در شب معراج  doa-ser1
بخش‌ها:
محصولات